Breaking News
Home / סדנאות צלילים מרפאים

סדנאות צלילים מרפאים

אמיר פרלמן מעביר סדנאות צלילים מרפאים במסגרת הכשרת מטפלים בצ'י קונג רפואי מידי שנה בחודש פברואר. על החיבור בין עבודתו כמוזיקאי לעבודתו כמטפל אמיר אומר שסדנת לילים מרפאים היא נקודת המפגש האולטימטיבית בין שני העולמות.

השימוש בצלילים מרפאים ברפואה הסינית האנרגטית יש הסטוריה של מעל 3000 שנה, סדרת ששת הצלילים המרפאים הפכה לגרסה הפופולארית שמשלבת תנועה והפקת קול. אך הטיפול בצלילים משלב עבודה עם כלי תידור, קערות טיבטיות, קערות קריסטל, קולני גוף ותופי מסגרת. אלה הם הכלים העיקריים המשמשים בטיפול בצלילים מרפאים.

מעבר לטיפול יש גם את הצלילים המקיפים, הם חלק מהטיפול לכל דבר מעין אמבטיה של סאונד ופעמה הממלא את כל החדר ומאפשר מנוחה מעוצמת המגע של כלי התידור תוך חיבור לפעמה הפנימית ומתוכה המתנה מתוקה לסבב הטיפול הבא. מנוחה זו הכרכית והנה חלק מהטיפול שכן כלי התידור עוצמתיים מאוד ולא נכון לטפל באינטנסיביות רבה ידי, מגע של כמה דקות והפוגה של לפחות כפול זמן ואף יותר תהיה גישה נכונה ונבונה מצד המטפל.

להלן סרטון בו אמיר פרלמן מדגים צליל ממלא חדר באמצעות קערות ממתכת ומקריסטל. סדנת צלילים מרפאים בשדות ים במהלך חודש פברואר 2022.